Δικαιολογητικά Πώλησης Ακινήτου

 1. Φωτοτυπία της ταυτότητος.
 2. Τίτλοι του ακινήτου (Συμβόλαια).
 3. Άδεια οικοδομής.
 4. Τοπογραφικό του οικοπέδου συν την κάτοψη ορόφου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2238/94 θεωρημένη από την ΔΟΥ ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2459/97 θεωρημένη από την ΔΟΥ.
 7. Φορολογική ενημερότητα.
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ όταν ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
 9. Όταν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο.
 10. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο (με λογαριασμό ΔΕΗ και συμβόλαιο).
 11. Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το ακίνητο είναι νοικιασμένο.
 12. Βεβαίωση Μηχανικού Ν. 4495/2017

 

 

 

Δικαιολογητικά Αγοράς Ακινήτου

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Αποδείξεις πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί. Προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος αυτός, ο αγοραστής έχει    υποβάλλει πριν την υπογραφή του συμβολαίου ειδική δήλωση που τη συντάσσει ο συμβολαιογράφος, προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Στην περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα ακόλουθα:
  – Αντίγραφο της φορολογικής Δήλωσης των τελευταίων ετών
  – Αντίγραφο του εντύπου Ε9 επικυρωμένο από την Δ.Ο.Υ. εισοδήματός του
  – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης