Στεγαστικά & Επαγγελματικά Δάνεια

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με εταιρείες (Brokers δανείων) που έχουν πρόσβαση σε όλες τις Τράπεζες της Ελλάδος και μπορούν να σας παρέχουν ανταγωνιστικές προτάσεις δανεισμού, ανάλογα με το εισοδηματικό σας προφίλ. Το πλεονέκτημα των Βrokers δανείων έναντι των ιδίων των Τραπεζών είναι ό,τι κινούνται γρήγορα και ευέλικτα, μπορούν να σας επισκεφθούν σε ώρες που εσείς επιλέγετε και φυσικά πληρώνονται – όχι από εσάς – αλλά από τις ίδιες τις Τράπεζες.

Η μακροχρόνια σχέση τους με τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τους δίνει την δυνατότητα να γνωρίζουν εξ’ αρχής τι έγγραφα να σας ζητήσουν, για να πάρετε κατ’ αρχήν μία προέγκριση δανείου και μετά, ανάλογα με το ακίνητο, να ορισθεί η επίσκεψη μηχανικού-εκτιμητή και δικηγόρου που θα προτείνουν μία τιμή και θα ελέγξουν αντίστοιχα τους τίτλους του ακινήτου. Όλα αυτά μπορούν να συντονιστούν και να γίνουν σε πολύ μικρότερο χρόνο απ’ ότι εάν πήγαινε μόνος του ένας ιδιώτης σε μία Τράπεζα και μάλιστα χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του. Άρα γλυτώνετε χρόνο και κόπο.

Υπολογισμός δανείου

Συμπληρώστε το Ποσό, το Επιτόκιο (χωρίς το σύμβολο %) και τη Διάρκεια αποπληρωμής σε έτη.

(%)
(έτη)