Εκτίμηση ακινήτου

Στην RE/MAX Key, μπορούμε να σας κάνουμε μία εκτίμηση του πόσο αξίζει το ακίνητό σας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παρούσες συνθήκες της αγοράς, τις πράξεις που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν, τα ανταγωνιστικά ακίνητα που διατίθενται στην αγορά σήμερα και κάνοντας αναγωγές με διάφορους συντελεστές να καταλήξουμε σε μία δίκαιη τιμή που θα είναι κοντά στην εμπορική τιμή.

Οι πρώτες 30 ημέρες είναι οι πιο σημαντικές για την πώληση ενός ακινήτου. Μετά απ’ αυτό το διάστημα το ενδιαφέρον πέφτει κατακόρυφα. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας ό,τι μεσοσταθμικά πουλιέται 1 στα 10 ακίνητα που βγαίνουν προς πώληση. Γι’ αυτό είναι σημαντική η συμβουλή ενός επαγγελματία real estate agent.