Υπηρεσίες μηχανικού

Χάρη στην συνεργασία μας με τον πολιτικό μηχανικό Ζαχαρία Μίντζια, η εταιρία μας μπορεί να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις πέρα από την πώληση και εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε νομικές δυσκολίες (π.χ. αυθαιρεσίες που θα μπλόκαραν την μεταβίβαση) που θα μείωναν την αξία, θα καθυστερούσαν ή ακόμα και θα ακύρωναν την όποια αγοραπωλησία.

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή. Έτσι κρίνεται αναγκαία κατά την σύνταξη του συμβολαίου αγοράς η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στο ακίνητο καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση.

Παρέχουμε την ειδική βεβαίωση μηχανικού που αποτελεί την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς ακόμα και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί. Στη βεβαίωση μεταβίβασης, βεβαιώνεται ότι το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια.

Η βεβαίωση μηχανικού, εκδίδεται από εμάς άμεσα (εφόσον διαθέτετε τα σχέδια της Οικοδομικής Αδείας) εκτός εάν πρόκειται για ακίνητο εκτός σχεδίου, οπότε και απαιτείται τοπογραφικό με συντεταγμένες στο ΕΓΑΣ87. Η βεβαίωση μηχανικού αφορά όλα τα ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα, υποκαθιστά την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί.

Σε αυτή τη βεβαίωση μηχανικού, αφού γίνει έλεγχος με αυτοψία του Μηχανικού στο ακίνητο, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια κατασκευής του, τυχούσες νομιμοποιήσεις κ.λπ., βεβαιώνεται αν το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, ότι δεν έχει εγκατασταθεί στο ακίνητο αυθαίρετη χρήση και αν αυτές έχουν νομιμοποιηθεί με κάποια νομοθεσία ή έχουν ρυθμιστεί με την τρέχουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων, η βεβαίωση μηχανικού συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές  Ν.4495/207

Στην βεβαίωση δεν συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων του ακινήτου.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Η εταιρεία μας μπορεί να σας εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή το οποίο θα απεικονίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου μέσα από εννιά κατηγορίες (Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η).

Το ενεργειακό πιστοποιητικό περιλαμβάνει:

 • Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης
 • Υπολογιζόμενη και πραγματική ετήσια πρωτογενή και τελική κατανάλωση ενέργειας
 • Ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
 • Ποσοστό συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση
 • Συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου

Η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική διαδικασία για:

 • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου
 • Πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου
 • Ολοκλήρωση της κατασκευής νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου
 • Ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον
 • Ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου
 • Κτίρια δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα